Uitleen van het project Moving Water on Tour:

Moving Water on Tour wordt uitgeleend voor 3 maanden.

Extra maanden in afspraak met Octo-art.

De organisator:
verbindt zich ertoe om de gemaakte uitleenperiode te bevestigen door ondertekening tussen Octo-art en uw organisatie.

De uitleenperiode is gratis.

Uitleen periode:

2 weken voor de afgesproken uitleenperiode wordt er een waarborgsom gestort van €500..
NOOT: voor ophaling voorzie een bestelwagen type 14m3.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

WAARBORG- EN SCHADEREGELING MOVING WATER ON TOUR

  • Het project wordt uitgeleend voor een bepaalde duur met een max. van 3 maanden.
  • Schade aan de panelen of andere objecten die bij het project horen worden verrekend via de waarborg.
  • De waarborg zal overgemaakt worden op rekening van Octo-art BE77 7370 5756 9442, ten laatste 2 weken voor start van de uitleenperiode.
  • Octo-art verbindt er zich toe binnen 14 dagen na afloop van het project de waarborg terug te storten nagekeken op eventuele schade.
  • Het project wordt opgehaald en teruggebracht naar Octo-art, Koolkerkesteenweg 78, 8340 Damme. Tel: 0497 482736
  • Moving Water on Tour kan enkel opgesteld worden in een binnenruimte.